Posts Tagged ‘edukacja’

Analfabetyzm duchowy dotyka wszystkich tych, którzy przekładają idee nauki i humanizmu nad ducha , prawdę i wolność w ujęciu wewnętrznym.

Należy zrozumieć, iż czym lepsza uczelnia tym większy nacisk kładziony jest na demoralizacje społeczną, która uniemożliwia odróżnienia dobra od zła i prawdy od fałszu.

(wymuszenie, nakaz autorytatywny, opinia, ocena, strach przed ośmieszeniem, przyjęcie autorytetów bez możliwości podważenia ich osiągnięć)

Niestety nikogo nie dziwi dziś fakt, iż większość największych złodzieji (lichwiarzy, banksterów, spekulantów giełdowych …), kłamców (polityków, księży, dziennikarzy…), manipulantów, dewiantów, (w ujęciu psychologicznym) zbrodniarzy (lekarzy, farmaceutów, genetyków…)… jest absolwentami największych światowych uczelni oraz członkami tajnych stowarzyszeń będących integralną częścią procesu demoralizacji i deprawacji poprzez humanizacje oraz pozbawiony empatii profesjonalizm odseparowywujący elitę od reszty żyjącego w nieświadomości społeczeństwa …

Współczesna nauka i system edukacji powszechnej jest powolnym procesem destabilizacji duchowej i dezintegracji osobowej, której efektem końcowym jest próba obrony kłamstwa przed prawda i zła przed dobrem …

(obrona feminizmu, okultyzmu, sodomii, pedofilii, religi, seksizmu, alkoholizmu, genetyki, procesów ludobójstwa wojennego, antygoizmu… poprzez wytworzenie fałszywej idei tolerancji wobec zła …)

Takich nieświadomych swej roli agentów nazwa się autorytetami naukowo- moralnymi wpływającymi na kolejne pokolenia dzieci i młodzieży !

(nikt nie wnika w wielowymiarowość i wieloznaczność słów tworzonych jako element psychologicznej manipulacji przez pseudo autorytety pokroju Freuda, JPII, Bendykta XVI …)

Są to cichociemni kłamcy, mordercy odgrywający rolę kamikadze ,których będzie ,można wykorzystać i spisać na straty poprzez wytworzenie antytezy wytaczanych przezeń poglądów …

(popatrzmy jak łatwo wykreować poprzez psychologię polityków, ekspertów, księży czy gwiazdy medialnej deprawacji … oraz z jaką łatwością można położyć kres ich karierze)

Naukowo – zawodowa kaźń tworzy z ludzi maszyny – nastawione na pozyskiwanie dochodu materialnego za pomocą kłamstwa, morderstwa, prawa, nakazu, oszustwa i zbrodni …

(czymże jest więc „wiedza” osadzona na edukacji niosąca za sobą takowe umiejętności jeśli nie kłamstwem i formą świadomego namawiania do popełnienia przestępstwa ?!)

Lekarze, bankierzy, politycy, prawnicy, wojskowi, księża … To największa patologia współczesnego świata pozbawionego prawdziwej nauki, której bazą jest duchowość, logika i empatia w stosunku do odczuć i przemyśleń innych ludzi …

Dzięki wyeksponowaniu czynnika materialnego oraz zysków płynących z kłamstwa i przynależności do tajnych stowarzyszeń wskazuje się kłamstwo jako istotę nauki podszytej fetyszem mamona , któremu oddają hołd uczniowie wszystkich szkół i uczelni na świecie.

Pieniądz i pozycja … są wskaźnikiem wyboru kłamstwa kosztem niewygodnej, nieopłacalnej, niemodnej i mało kreatywnej prawdy.

Te same pieniądze i władza są bożkiem dla, których składa się w ofierze własne ciało, cnotę, rozum i duszę na ołtarzu czarnych doznań pozbawionych duchowości, prawdy, emocji

(emocje bowiem szkodzą profesjonalizmowi i bezdusznemu postępowaniu wobec niewolników jakim są klienci, wierni, petenci – poprostu zwykli ludzie) …

Rola pseudo nauki w procesie demoralizacji, destabilizacji duchowej i deprawacji moralnej została zauważona już w pisamch mistycznych i religijnych gdzie wielokrotnie przewija się następujący cytat :

” … to co czytasz będzie papką dla dzieci lub pokarmem stałem dla mądrych mężów … bowiem istotą słowa jest wielowymiarowe zrozumienie treści w, które należy zanurzyć się rozważając logiczne znaczenia ukrytych treści w nic nie znaczących zbitkach płytkich zdań …”

” … Nie podważając kłamstw i dogmatów zgadzasz się poprzez zaniechanie na ich wpływ i działanie … ”

Wojciech Dydymus Dydymski

20121103-224111.jpg

Opisowy program zmian edukacyjnych w Polsce.

Szkoła nie chce i nie potrafi dostrzec potencjału ucznia zmieniając go w bezradną maszynę uzależnioną od systemu i zapotrzebowania na jego dyplom…

Zaczynając prezentować wam swój program nie mamy zamiaru wyłożyć na stół jednej lub tysiąca stron bezwartościowych obietnic i paragrafów …

Zamierzamy w sposób prosty i logiczny wyłożyć wam co możemy zaoferować: Polsce, obywatelowi ,emerytowi, młodzieży czy kreatywnemu przedsiębiorcy …

Nie zamierzamy tworzyć litery prawa ubarwiając ją prawniczym bełkotem … Prawo jest po to, aby służyło każdemu człowiekowi i było zrozumiane przez każdego obywatela niezależnie od jego pochodznia, wykształcenia i wychowania …

Najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka oprócz miłość jest edukacja oparta na logice i pragneniu pogłębiania wiedzy poprzez samo doskonalenie …

Szkoła nie może być ośrodkiem strachu , patologi , siedliskiem kłamstw i uwstecznienia … Szkoła ma być kuźnią talentów, która w płynny, inteligentny sposób naprowadzi i nakieruje młodego człowieka do właściwej drogi życiowej poprzez poznanie jego pragnień ,marzeń i zdolności …

Nie można z ucznia uczynić patologicznego kłamcy , bezstresowo wychowywanego mamisynka, któremu zdaje się, że wszystko można osiągnąć poprzez ignorację, pieniądze, zastraszenie czy brutalność wobec kolegów, nauczycieli, rodziny i otoczenia …

Co jest powodem tego, iż szkoła stała sie masowym producentem użytecznych idiotów, nieporadnych życiowo istot i zagubionych geniuszy ?

Powodem tym jest deprawacja społeczna, która w każdym kraju zaczyna swą drogę od edukacji i wychowania …

Zdemoralizowany naród przestaje dbać o swoją inteligencję pragnąc nałogów i rozrywek zamiast pracy i nauki …

Drugim czynnikiem jest wyelimiowanie z życia społecznego prawdziwych autorytetów, mistrzów i zastąpienie ich czarną elitą gwiazd i deprawatorów życia publicznego …

Ten właśnie powód łączy się bezpośrednio z trzecim powodem jakim są media i ich wpływ na młodego człowieka : agresja , negatywne wzorce i autorytety namawiające swym zachowaniem do patologi i nałogów doprowadziły w ciągu kilku lat umysł młodego człowieka do całkowitej dewastacji, wzmocnionej złą edukacją , relacjami w grupie rówieśniczej, rodzinnej oraz żywnością GMO …

Czy można ten proces odwrócić ?
Tak, jednak będzie to proces niezwykle trudny i mozolny bazujący na podłożu psychologicznym i edukacyjnym – wymagający udziału szkoły ,rodziców i całego społeczeństwa …

Powrót do pewnych wartości spotka się z oporem zdeprawowanej młodzieży, której należy wskazać w jaki sposób jej spostrzeganie rzeczywistości zostało zmienione i zmanipulowane…

Edukacja musi całkowicie odmienić swoją twarz , cele i sposoby działania …

Co zamierzamy zrobić .

System edukacyjny w Polsce powinien jasno określać jak ważny jest proces nauczania dziecka wspierany radami rodziców i samego dziecka …

Tak naprawdę dziecko jest najistotniejszym elementem edukacji i przyszłości narodu.

Nie można więc pozwolić sobie na błędy edukacyjne, które uczynią z dziecka strachliwe, nieszczęśiliwe i nieporadne „coś” co ma być użyteczne tylko dla państwa jako forma niewolniczej egzystencji …

Edukacja ma wskazywać jak kreować swoją świadomość, wartość … tak aby człowiek współtworzył państwo za sprawą swojej wiedzy, umiejętności, inteligencji i kreatywności.

Drugim nie mniej ważnym elementem edukacji jest rodzic, który od urodzenia spostrzega w dziecku potencjał twórczy podążający w kierunku jakim zechce samo dziecko …

Oczywiście rodzic powinien stymulować zainteresowania dziecka (nie kreować je- ponieważ jest to utopijna droga do szczęścia rodziców kosztem dziecka) zwracając uwagę na jego wybór, emocje i podejście do wybranych dziedzin nauki czy sztuki …

Trzecim elementem jest nauczyciel, który powinien stać się mistrzem i mentorem młodego człowieka, który odpowiada na jego pytania, dociekania i zainteresowania …

Mistrz powinien być osobą, której autorytet i umiejętność konwersacji, logicznego myślenia stały się sensem życia… tak aby uczeń mógł szanować nauczyciela i dążyć w kierunku, który pozwoli mu osiągnąć poziom mistrza a nawet przewyższyć go w umiejętnościach …

Celem nauki ma być wiedza budowana w oparciu o kreatywne marzenia i logiczne poczynania wsparte realnym działaniem dążącym w kierunku spełnienia powyższych życiowych marzeń …

Chcemy aby szkoła była kontynuacją domu w którym uczeń i mistrz poczują wzajemną potrzebę nauczania i nauki …

Szkoła ma edukować poprzez logiczne pytania i odpowiedzi… Nauka ma być naturalnym procesem dostosowanym do potrzeb ucznia …

Chcemy aby żłobki przestały istnieć, aby rodzina na powrót stała się rodziną, aby na nowo wzrosło znaczenie rodziny wielopokoleniowej w ,której dziadkowie stają się nie tylko kreatywnym elementem współegzystencji ale rownież źródłem wiedzy i nauki …

Przedszkole – podstawówka – szkoła zawodowa – studia

Jasno i klarownie, bez określenia wieku rozpoczęcia edukacji i bez przymusowej edukacji państwowej …

Stawiamy na inteligencję nie na wykształcenie , stawianiu na wiedzę a nie na dyplomy … Kreujemy nowe pokolenia tak aby były dumne, że są ludźmi i obywatelami Polski ,mogącymi dążyć do swoich pozytywnych marzeń i pragnień …

Chcemy aby język Polski i historia stanowiły podstawę każdego programu edukacyjnego … Pozostałe przedmioty na poziomie podstawowy i rozszerzonym w zależności od predyspozycji dziecka, jego chęci, pragnień i możliwości …

Chcemy aby dziecko częściej myślało, niż przyswajało na pamięć wiele bezsensownych materiałów nie wpływających na inteligencję i wiedzę …

Szkoły zawodowe zastąpią technika i licea, ucząc ucznia indywidualnie dowolnego wartościowego zawodu w, którym widzi on swoją przyszłość …

Szkoła zawodowa (5lat nauka i praktyka) zakończona zostanie egzaminem zawodowym .

(przed studiami każdy powinien posiadać wartościowy zawód mogący w każdej chwili stać sie głównym źródłem utrzymania człowieka)

Najważniejszą dla nas rzeczą jest likwidacja fikcji jaką była i jest matura stająca na drodze młodych ludzi w drodze ku studiom …

Jeden egzamin nie może decydować o wiedzy, inteligencji i umiejętnościach ucznia … Ponieważ krzywdzi to osoby o mniejszej odporności psychicznej oraz osoby nakierowane na konkretny przedmiot edukacji … Egzamin maturalny stał się polem minowym eliminującym niekiedy najzdolniejsze i kreatywne jednostki …

Naród nie potrzebuje miliona bezproduktywnych urzędników ale miliona nowych nauczycieli, mistrzów i autorytetów dla młodzieży …

Inwestujmy w rozwój, naukę, moralność i edukację. Tony dokumentów i bezwartościowych pieniędzy nie polepszą rynku pracy, nie zwiększą dochodu narodowego, nie zmniejszą inflacji i siły intelektualnej państwa…

Skończmy z kłamstwami, uwstecznieniem intelektualnym, zastojem duchowym i gospodarczym …
Szybka reforma edukacji jest kluczowym elementem lepszego jutra …

Rozwój Ligii związany jest bezpośrednio z rozwojem ludzkiej świadomości, który wskazuje człowiekowi wszystkie rozwiązania na płaszczyznie wolności duchowej – wewnętrznej wolnej od nałogów i popędów …

Zdrowy naród to moralny naród w, którym edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wolnego, etycznego światopoglądu odpornego na manipulacje polityczno – religijno – medialne …

1.Rodzina głównym elementem tworzącym zainteresowania dziecka.

2. Wielopokoleniowa rodzina alternatywą dla żłobków (proponujemy aby dzisiejsze (niestety) umieralnie nazywane domami złotej jesieni pomogły w wychowaniu dzieci osób trzecich dając dzieciom i sobie radość, nadzieje i nowe życie. Rodzice w zamian wspomagałyby lub adoptowały starsze osoby … tak aby te straszne miejsca mogły zmienić swoje oblicze lub przestać istnieć …

3. Roczne przedszkole zintegrowane ze szkoła (łatwość przejścia i aklimatyzacji dziecka)

4. 8 letnia szkoła podstawowa nastawiona na program indywidualny dostosowany do potrzeb i umeiejętności ucznia … Alternatywna nauka w domu …

5. 5 letnia szkoła zawodowa dostosowana do wymogów ucznia, oparta w głównej mierze na praktykach zawodowych.

6. Studia 5 lub 6 lat w czase ,których od pierwszego roku każdy student łączyć się będzie z mistrzem od zajęć indwidialnych oraz mistrzem zawodowym (w okresie przed emerytalnym) dzięki czemu na stanowisku pracy w firmie nastąpi naturalna wymiana pokoleniowa służąca firmie i państwu …

Nauczyciele :

1. Pensja (nauczyciel, mistrz)
Każda rodzina posyłająca dziecko do szkoły będzie dostawała tzw : bonus podatkowy zmniejszający podatki o 10-15 % pieniądze te zostaną w pierwszym wariancie przekazane jako wynagrodzenie dla nauczyciela lub zostaną przeznaczone na indywidualna naukę ucznia w warunkach domowych.

2. Finansowanie szkół – poprzez zmniejszenie podatku dla rodziców pieniądze odprowadzane będą na konto szkoły i umiejszane o pensję nauczyciela tworząc samonapędzającą się maszynę …

3. Program nauczania budowany na zasadach logicznego przyswajania wiedzy … Przedmioty obowiązkowe: Historia, język ojczysty , etyka , podstawy matematyki , biologi, fizyki oraz chemi . Zajęcia kształtujące: plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne …

4. Program indywidualny zależny od zainteresowań ucznia

5. Tygodniowy czas nauki nie może przekroczyć 30 godzin tygodniowo …
O ile uczeń sam nie dąży do samodoskonalenia swoich umiejętności i pasji…

(skrót)

Wojciech Dydymus Dydymski

copyright by Liga Świata ‚ 2008r
Kopiowanie w całości lub w fragmentach tylko z podaniem źródła i nazwy twórcy.

Użyteczny idiota wierzy w kult nauki i edukacji traktując naukę jako wyrocznie i nie omylne, nie podważalne źródło informacji …

Człowieka prowadzi się po sznurku (a może raczej na sznurku) od punktu a w kierunku punktu b, wprowadzając w jego tok myślenia pseudo logiczne wytłumaczenia, które należy przyjąć jak religie na wiarę …

Nie można prowadzić alternatywnego toku myślenia, odrębnej analizy dowodowej lub obalić nauki jako usystematyzowanego choć nie przemyślanego do końca kłamstwa nie podpartego szczegółowym badaniem logiczno – dowodowym…

Tak towrzy się socjologię, psychologię ,fizykę i inne nauki z pogranicza okultyzmu i rozważań akademicki …

Czytaj, zapamiętuj… ale nie podważaj i nie neguj !

Człowiek, który pozwoli się poprowadzić tą drogą nie zadaje pytań, wierzy bez słowa sprzeciwu w zawarte w nauce i książkach treści stosując się do wytycznych ,schematów i ustalonych reguł, nawet jeśli są one błędne, złe i nielogiczne oraz pozbawione uczuć ,emocji, moralności i etyki …

Jednak wystarczy jedna iskra świadomości, własna teoria, sen… aby wyodrębnić w chaosie myśl, tą jedną właściwą – niebezpieczną , na pozór niezwykle groźną myśl – ponieważ będzie ona w opozycji do obowiązującej wiedzy,nauki i schematów …

I tutaj dopiero człowiek zdaje sobie sprawę z barier systemu, religi i nauki, a także z własnej niemocy, ponieważ w jednej chwili z przyjaciela staje się wrogiem nauki ,systemu i wiary …

W jednej chwili przełamuje tabu i twardą barierę zakazu, stając się persona non grata, buntownikiem i wrogiem, którego należy albo uciszyć, przekupić lub zepchnąć w niebyt ludzkiej, zawodowej i finansowej egzystencji …

(Jeśli nie jesteś jeszcze na tym etapie nie zrozumesz o czym mówię , lub boisz się nawet o tym pomyśleć, broniąc swojej nauki, pracy lub wyznania …

Zadaj sobie jednak jedno jedyne pytanie: czy kiedyś zastanowiłem się głębiej nad wpojoną wiedzą, nauką , czy analizowałem słowo po słowie książki i wykłady …

Czy starałeś się przeprowadzić całkowicie odwrócony proces myślowy, logiczny wywód na bazie zdobytych doświadczeń lub na podstawie autorskich rozwiązań niezgodnych z dogmatami zawartymi w nauce i literaturze branżowej !?)

W jednej chwili przebudzony geniusz – pasjonat przekonuje się czym jest prawda, czym jest łamanie fałszywych teorii i kłamliwych schematów literatury i nauki, oraz jak wygląda walka z pseudo autorytetami broniącymi swoich sztywnch, kłamliwych dogamtów bazujących na zaporach dla wolnych, niepochamowanych głodnych prawdy – umysłów …

Przyjmujesz kłamstwo jako niepodważalny fakt, albo nigdy nie zostaniesz: lekarzem, pschologiem prawnikiem …

Jakie to wygodne- nie podważaj sztywnych reguł, bowiem zaszkodzisz ich twórcom i kontrolerom…
(a tym samym i sobie samemu)
Jeśli jednak myślisz, jesteś zbyt inteligentny aby wierzyć w chamskie wciskanie kłamstw i zaczynasz zadawać pytania i tworzyć na ich podstawie własne przemyślenia i teorrie – stajesz się bardzo niewygodnym , głupim pasożytem, który napewno nieskończy nauki lub niedostanie adekwatnej do swego wykształcenia pracy !!!

Obrońca systemu staje się w jednej chwili jego najgroźniejszym wrogiem i ośmieszoną przez system ofiarą …

Wielokrotnie widziałem zaślepionych swą rolą polityków, naukowców, księży, lekarzy, socjologów ,terapeutów (szczególne tych młodych ,którym wydaje się, że odgrywają istotną rolę w systemie:-) , potem z biegiem czasu rozumiejąc co się tak naprawdę stało -robią coś od tak- bez wiary- do końca życia- aby z czegoś żyć …) czy zwykłych pracowników, którzy bronili swojego wykształcenia i miejsca pracy nawet jeśli czuli ,że w schemacie własnego zachowania jest coś nie logicznego (niepokojącego) …

Jak bowiem można podważyć istotę własnej pracy !? Własnego wykształcenia i celu jakim się kierujemy zdobywając powyższą pracę i wykształcenie ?!

System doskonale o tym wie, utrzymując „wartość” nauki, edukacji i opartej na nich (pseudo wartościach) pracy… nie będącej procesem twórczym czy kreatywnym …

Większość dzisiejszej „pracy” to proces pasożytniczy bazujący na wyzysku człowieka przez człowieka , wyzysku kreacji przez administrację.

W ten sposób człowiek staje się niewolnikiem systemu zamykając się w klatce, którą sam sobie wykuł …

I tak człowiek pada ofiarą wykreowanego wyścigu szczurów, którego nie można wygrać ponieważ jest on całkowicie kontrolowany i polega na przyznawaniu szczurowi nagród za posłuszeństwo, milczenie i nie podważenia systemu – pseudo wartości – opartego na kontroli ,zależności i posłuszeństwie …

Wydaje ci się, że jesteś kimś?, że osiągnełeś w życiu sam szczyt systemowej drabiny … ?!

I masz racje wydaje się tobie, tylko wydaje !!! Ponieważ nie masz szans na określenie samego siebie na podstawie prawdziwych myśli i odczuć …

Masz szanse istneć tylko w określonym wycinku usystematyzowanej struktury kreując swoje ja na podstwie sformalizowanych zachowań i określeń …

Nie ma tutaj mejsca na ja myślę , uważam …czy ja tworze i kreuje …

Jest miejsce: na ja sie uczę i robię co mi każą !!! Pasożytuje na twórcach, manipuluje psychiką przebudzonych, podkładem nogi biednym i zagubionym- czyli pracuję w banku , administracji , leczę ciało i psychikę (leczę czy piętnuje?!)…

Obudź się !!!
Nie ma teorii spiskowych ,są tylko tacy, którzy chcieliby aby takowe istniały …
I w głębi duszy wiesz, że tak jest nawet jeśli w tej chwili bronisz swojej nauki ,pracy i skrzywionych poglądów !!!

Wojciech Dydymus Dydymski

P.s wkurzam Ciebie?, nie rozumiesz mnie? , burzę Twój tok myślenia?, sens pracy i nauki ?, niepokoje? masz dwa wyjścia zastanowić się głębiej nad problemem, albo odejść i nie prowokować mnie do dyskusji do, której nie jesteś jeszcze przygotowany …

Jedno jest pewne, niezależnie od tego czy mnie nienawidzisz czy rozumiesz zaczniesz myśleć aby walczyć ze mną – lub dla mnie … W jednym i drugim przypadku będziesz szukał informacji ,które zasieją kolejne ziarno !!!

Nadal myślisz ,że zaprzeczam samemu sobie ? Że kreuje sprzeczne wartości?, to nadal tak myśl, bowiem jeszcze nie do końca rozumiesz moje wywody …
Ale idź dalej … układanka i jej sens nie zawsze są widoczne z bliska !

20120514-231840.jpg