Posts Tagged ‘moralność’

Prawo Uniwersalne – Dobro społeczne

Odnosząc się do Państwa, należy odnieść się do każdej nawet najmniejszej kwesti społecznej i pochylić się nad każdą żywą istotą …
Niezależnie od jej pochodzenia, rasy, stanu społecznego, koloru skóry i wyznawanej przez nią religi …

Dydymus

Prawda jest Prawem

Człowiek, może być naprawdę wolny tylko w sferze i kreacji duchowej.

Pseudo wolność zewnętrzna ograniczona musi zostać silnym prawem moralnym, uniwersalnym i pro społecznym .

Tak aby popęd i nałóg nie targał społeczeństwem za sprawą irracjonalnych , amoralnych zachowań na skutek manipulacji i deprawacji społecznej !

Prawo musi być jednolitym, krótkim, uniwersalnym przesłaniem potępiającym zło niezależnie od stanu posiadania i pozycji społecznej przestępcy.

Prawo musi być jednolitymy, krótkim, uniwersalnym przesłaniem, zrozumiałym dla każdego, kto rozumie istotę postępowania pro społecznego : norm, zasad, lojalności, moralności i etyki.

Prawo musi być jednolitym ,krótkim, uniwersalnym przesłaniem zrozumiałym dla każdego niezależnie od: wykształcenia, inteligencji ,wyznawanej religi , koloru skóry i pochodzenia !

Prawo musi wskazywać i nazywać w sposób bezpośredni zło i karę, oraz czynnik ludzki zależny od danej sytuacji , czasu i miejsca.

Dochodząc prawdy, prawo nie może wywyższać, honorować, utajniać, preferować grup , ludzi i zysku ponad prawdę i dobro społeczne .

Prawo nie, może być sprzeczne samo z sobą , prawo nie może także zagrażać człowiekowi , zdrowiu, własności i dobru społecznemu .

Prawo musi być skutecznym sposobem wskazywania zagrożeń anty społecznych, zagrażających prawom jednostki i własności społecznej …

Kradzież, nałóg, zbrodnia, morderstwo, manipulaja, gwałt, lichwa, wandalizm, zbrodnie przeciwko społeczeństwu , aborcja, invitro, zbrodnie rytualne, manipulacje psychologiczne, kłamstwo , ludobójstwo, kreowanie idei demoralizacji i deprawacji … muszą być traktowane jako przestępstwa przeciwko dobru społecznemu i całemu społeczeństwu…

Zły przykład, zachowania amoralne, amoralne pseudo ideały ,zbrodnie, popędy , nałogi, agresja… służą deprawacji społecznej poprzez amoralny sposób interakcji społecznej ,powielany przez kolejne jednostki i pokolenia, jako element anarchi i deprawacji społecznej …

Wandalizm jako bliski krewny anarchi służy niszczeniu dobra społecznego będącego elementem wspólnej pracy, życia i wypoczynku…

Prawo jako ogólny zbiór zasad moralnych, nie podlega dyskusji i nie tworzy wyjątków sprzyjających wyodrębnionym i uprzywilejowanym ludziom i grupom.

Państwo i partie jako instytucje hierarchiczne i piramidalne, są zorganizowanymi organizacjami przestępczymi, działająca na niekorzyść dobra społecznego , obywatela i jego własności poprzez wymuszenia podatkowe oraz stworzony poprzez chciwość system lichwiarsko- bankowy, giełdowy i wyodrębniony proces spekulacji i manipulacji towarowo-finansowej …

Większość przestępstw winno być karane śmiercią, jednakże dla większego zadość uczynienia pragnieniom społecznym, cześć kar winna polegać na dożywotniej pracy na rzecz pokrzywdzonych w zamkniętych ośrodkach pracy przymusowej …

U podstaw praw antycznych i starożytnych, prawo zadość uczynienia istniało wedle zasady : oko za oko , ząb za ząb i było ono skutecznym elementem walki z mordercami, złodziejami i gwałcicielami …

Element ten winien być powszechnie wprowadzonym systemem walki z brakiem ludzkiej moralności i ludzkich zachowań …

Prawo moralne nie zawiera w swym nurcie istoty samo zadość uczynienia (linczu) ponieważ prowadzi to, do wymuszonej anarchi i bezprawia…

Bezstronność prawa i kreowania wyroków, musi być głównym atrybutem sędziowskiej domeny i drogi do pełnej sprawiedliwości społecznej …

Dobro społeczne, nie może podlegać prywatnej kreacji poprzez odpłatne udostępnienie i odstąpienie od praworządności …

Prawo musi nakazywać ,iż lasy, wody, rzeki, morza, oceany, niebo… Jako dobro społeczne nie podlega prywatyzacji i nadmiernej ekspoatacji społecznej – jako dziedzictwo wielopokoleniowe …

C.D.N

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata

20120803-220358.jpg