Posts Tagged ‘rak’

 

HPV, szczepionka na raka szyjki macicy: rządowa baza danych skutków ubocznych.

 

-To produkt którego nie powstydziłby się dr Mengele z Auschwitz-Birkenau. + skutki uboczne innych szczepionek

 

Szczepionki HPV, mające chronić przed rakiem szyjki macicy, raczej wywołują zakażenia tym wirusem jak również zmiany nowotworowe i nowotwory szyjki macicy.

 

Jak widać z załączonej Tabeli 1, szczepionki HPV, mające chronić przed rakiem szyjki macicy, raczej wywołują zakażenia tym wirusem jak również zmiany nowotworowe i nowotwory szyjki macicy. W najlepszym razie im nie zapobiegają, wiec są nieskuteczne.

 

Ponadto widać, ze szczepionki HPV często wywołują poronienia. Na 1603 zarejestrowane przypadki zaszczepionych ciężarnych kobiet, 288 (18 %) spontanicznie poroniło, a 170 urodziło noworodki z wadami. Jest prawdopodobne, że znaczny odsetek zaszczepionych dziewcząt będzie bezpłodna. To się jednak okaże dopiero za 10-20 lat, kiedy będą one próbowały zajść w ciążę. Tabelka 2 pokazuje dramatyczny wzrost zgłoszonych poronień poszczepiennych po wprowadzeniu szczepionek HPV.

 

Do tego należy dodać masę innych okaleczających powikłań, włączających neurologiczne, mięśniowe i kardiologiczne (paraliże konwulsje, padaczki, zawały serca, dyskinezy etc.).

 

Podsumowując – dziś już nie ma wątpliwości, że szczepionki HPV są silnie zabójcze i okaleczające dla dziewcząt, młodych kobiet oraz ich potomstwa. Najprawdopodobniej wynika to z zawartych w nich tajemniczych toksycznych adjuwantów oraz „zanieczyszczeń”. Na pewno nie powstydziłby się ich dr Joseph Mengele. Prawdopodobnie dlatego WHO, kartele farmaceutyczne i przekupione ministerstwa zdrowia zalecają teraz, żeby podawać je także chłopcom oraz wszystkim młodym kobietom i dziewczętom świata.

 

Tabela 1.

 

Typy zgłoszonych powikłań po szczepionkach HPV (baza VAERS) Liczby zgłoszonych przypadków
(stanowią tylko od 1 do 10% wszystkich prawdopodobnych, gdyż statystyki są fałszowane przez wpływowe korporacje).

 

Zgłoszone powikłania                                   24 610

 

Poważne powikłania                                             3269

 

Trwałe kalectwo                                                805

 

 Zgony                                                         108

 

Brak poprawy                                                    5010

 

Zagrażające życiu                                               468

 

 Zabrane na pogotowie                                           9439

 

 Patologiczny obraz cytologiczny                                471

 

Dysplazja szyjki macicy                                         181

 

 Rak szyjki macicy                                              34

 

Inne nowotwory                                                  13

 

 Infekcja wirusem brodawczaka (HPV)                             300

 

Szczepienie ciężarnych matek                                    1603

 

 Spontaniczne poronienia                                        288

 

Noworodki z wadami                                              170

 

Zemdlenia                                                       3488

 

Mdłości                                                         2369

 

Wymioty                                                         1313

 

Utrata przytomności                                             1675

 

Konwulsje                                                       1193

 

Padaczka                                                         109

 

Depresja                                                         160

 

Zawroty głowy                                                   3264

 

Zaburzenia oddychania                                            833

 

 Zawały serca                                                     15

 

Demielinizacja                                                    64

 

Bóle głowy                                                      2455

 

Utrata pamięci                                                    66

 

Migreny                                                          295

 

 Patologiczny MRI                                                229

 

 Patologiczny obraz mózgu MRI                                    136

 

Napady senności (narkolepsja?)                                   206

 

Zapalenie mózgu                                                   53

 

Zaburzenia przewodnictwa nerwów                                   23

 

Obrzęki ciała                                                    646

 

Paraliż                                                           97

 

Wysoka gorączka                                                 1739

 

Dyskinezy                                                        306

 

Chroniczne zmęczenie                                            1230

 

Samoistne upadki                                                 626

 

Utrata czucia                                                    937

 

Biegunki                                                         452

 

Uszkodzenie neurologiczne                                         47

 

Neuropatia obwodowa                                               51

 

Bóle mięśniowe                                                   649

 

Zaburzenia pracy mięśni                                          409

 

Tabela 2.
Zgłoszone spontaniczne poronienia w różnych latach po różnych szczepieniach.
W połowie r. 2006 wprowadzono szczep. HPV i od tego roku zaczyna się dramatyczny wzrost poronień poszczepiennych. (1-10% wszystkich prawdopodobnych przypadków).

 

(w nawiasie – ilość zanotowanych przypadków) (procent 679 przebadanych przypadków)

 

2000     (5)                       0.74%
2001    (13)                      1.91%
2002     (8)                        1.18%
2003   (14)                       2.06%
2004   (14)                       2.06%
2005   (16)                       2.36%
2006   (44)                       6.48%   <— wprowadzenie szczepionki HPV i wzrost poronień
2007   (77)                     11.34%
2008 (124)                    18.26%
2009 ( 149)                   21.94%
2010 (130)                    19.15%
2011    ( 85 )                  12.52%

 

Total (679)                    100.00%

 

——————————————————

 

Dostałem mailem:

 

W załączonej tabelce dane o poszczepiennym zapaleniu mózgu (encephalitis) w różnych grupach wiekowych (VAERS; to tylko 1-10% wszystkich prawdopodobnych przypadków).

 

Wiele dowodów i obserwacji klinicznych wskazuje na to, autyzm jest formą chronicznego zapalenia mózgu, które pojawia się w następstwie powikłań poszczepiennych.   Teraz psychiatrzy pod naciskiem karteli farmaceutycznych całkowicie zmieniają kryteria diagnostyczne „autyzmu”, co sprawi, że autystyczne dzieci będą uznane za zdrowe, tylko „inne”, i jako takie nie będą otrzymywały pomocy państwowej w leczeniu, ani specjalnej edukacji.   Jak widać szczepionkowy establiszment  biurokratycznie  eliminuje epidemię autyzmu.   Jako ciekawostkę dodam, że ten sam establiszment  psychiatryczny wyprodukował także nową jednostkę chorobową, która będzie wymagać przymusowego leczenia  – „dysydencję polityczną i nieufność  wobec władzy”.   A więc w globalnej „demokracji XXI w.” zamykanie dysydentów w „psychuszkach” będzie znów na porządku dziennym, tak jak było w ZSRR za czasów Stalina, a w Niemczech za czasów Hitlera. Z tą może różnicą, że zamiast psychuszek będzie się dysydentów poddawać farmakologicznej lobotomii, w końcu kartele muszą zarobić na tym interesie.

 

Zgłoszone poszczepienne zapalenie mózgu w różnych grupach wiekowych.  Częstość  powikłań koreluje z latami szczepień, głównie szczepionkami zawierającymi żywe wirusy.

 

Zapalenie mózgu po różnych typach szczepionek (VAERS; to tylko od 1 do 10 % wszystkich prawdopodobnych przypadków).

 

Najwięcej przypadków zanotowano po szczepionkach MMR, WZW-B (Hep-b), Polio, Haemophilus B,  przeciw grypowych i DTP+DTaP.

 

Vaccine Type

     
       
       

 

 
 
   

Events Reported

         
               
               

 

 
 
   

Percent (of 1,001)

         
               
               

 

 
           
           

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

 

10

 

1.00%

 
           

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG) (gruźlica)

 

2

 

0.20%

 
           

COMVAX (HBHEPB)

 

10

 

1.00%

 
           

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

 

86

 

8.59%

 
           

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

 

60

 

5.99%

 
           

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

 

9

 

0.90%

 
           

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

 

111

 

11.09%

 
           

HEPATITIS A (HEPA)

 

55

 

5.49%

 
           

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

 

21

 

2.10%

 
           

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

 

199

 

19.88%

 
           

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4) (szczepionka HPV)

 

47

 

4.70%

 
           

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1)) (grypa świńska)

 

25

 

2.50%

 
           

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE(FLU(SEASONAL)) (grypa zwykła)

 

148

 

14.79%

 
           

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

 

12

 

1.20%

 
           

MEASLES VACCINE (MEA)

 

16

 

1.60%

 
           

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE(MMR) (odra, świnka różyczka)

 

201

 

20.08%

 
           

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

 

11

 

1.10%

 
           

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ) (meningokoki)

 

23

 

2.30%

 
           

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV) (pneumokoki szczepionka)

 

27

 

2.70%

 
           

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC) (pneumokoki szczepionka, Polska)

 

50

 

5.00%

 
           

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

 

72

 

7.19%

 
           

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

 

72

 

7.19%

 
           

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

 

25

 

2.50%

 
           

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

 

21

 

2.10%

 
           

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

 

24

 

2.40%

 
           

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

 

27

 

2.70%

 
           

TETANUS TOXOID (TTOX)

 

4

 

0.40%

 
           

TYPHOID VACCINE (TYP)

 

27

 

2.70%

 
           

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

 

76

 

7.59%

 
           

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

 

21

 

2.10%

 
           

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

 

8

 

0.80%

 
           

Total

 

1,580

 

157.84%

 

 

 


Image