Posts Tagged ‘system’

Polski obóz koncentracyjny JudeoPolonia 1914 -2012

W latach 1914-89 trwało ubijanie betonu, czyli tworzenie społeczeństwa bezradnego i obojętnego na losy państwa wedle zasady: martw się o siebie zastraszony i zdeprawowany obywatelu.

Proces ten zaowocował w latach 1989-99 kiedy to wystraszonemu, bezradnemu, oszołomionemu narodowi podano zatrute jabłko demokracji i wolności zewnętrznej, które pozwoliło na zniewolenia narodu polskiego oraz wyprzedaż dóbr narodowych .

Okres ten zwany transformacją systemową sprzyjał przestępcom, manipulacjom ,zmianom prawa i oficjalnym kradzieżom majątku narodowego w ,których prym wiedli dzisiejsi tzw: poważnie politycy i przedstawiciele narodu … zmieniły się nazwy i slogany, gówno w garniturze nadal pozostało u koryta władzy …

Ostateczny plan syjonistów w walce z narodami świata …

Naród uśpiony obietnicami lepszego jutra nie protestował kiedy zabierano mu kolejne prawa i świadczenia, jednoczesnie podnosząc ceny i opodatkowanie , ale był to tylko wstęp do rzeźi narodowej i holokaustu następnych pokoleń wykastrowanych z narodowości , umysłu, patryiotyzmu wedle zasady europeizacji i liberalizacji zasad i norm społecznych …

Przebudzone społeczeństwo obudziło się w obozie koncentracyjnym zwanym zjednoczoną europą, której celem jest likwidacja państwowości i suwerenności narodowej ,a także patryiotyzmu i moralności oraz mentalności społecznej połączonej trwale z tradycją i kulturą…

Państwo policyjne w, którym jedna waluta, jedna religia i jeden rząd przesuwają granice wolności obywatelskiej i wolności słowa … stworzyło naród niezdolny do samodzielnego i wolnego myślenia, oraz do podejmowania samodzielnych i kreatywnych zgodnych z logiką dobra społecznego decyzji …

Matrix wolności oparty został na konflikcie tezy i antytezy wymuszającej obserwacje wyreżyserowanych igrzysk, których wybory są zainscenizowaną grą i farsą poniżającą obywatela i jego wybory…

Gdyby każdy z nas zrozumiał potrzebę opieki nad państwem, na zasadach na jakich dbamy o własny prywatny interes, państwo nie miałoby nic do powiedzenia w sprawach: wywłaszczenia, szczepień, ubezpieczeń, wieku emerytalnego czy wyprzedaży dóbr narodowych, ponieważ rząd kontraktowy mógłby tylko dbać o polepszenie warunków bytowych obywatela, unikając manipulacji na rzecz korporacji , tajnych stowarzyszeń, myśli globalnej i innych ponad narodowych bzdur …

Jeśli jednak obywatel jest użytecznym idiotą, który oddał władze nad swoim życiem polityce i religii idącej w komitywie skupionej na władzy i zysku, to kto przy zdrowych zmysłach odda cugle prowadzące ułożonego i posłusznego konia jakim jest bezmyślny w swych poczynaniach naród …

Tak to właśnie wy chcecie złodziei, fuszerki, igrzysk i podatków … To was obdarto z godności, suwerenności, patryiotyzmu i mózgu … Pragnąc wolności skąpanej w bezwartościowej gotówce, nałogach i popędach… oddaliście samych siebie na targ niewolników i statystyki…

Kretyni się nie rodzą kretynów się hoduje, kształci i wychowuje … W grupach, szkołach , miejscach pracy i deprawacji zbiorowej …

Jeśli jesteście gotowi na jeszcze nowszy porządek świata, oparty na kontroli rządu i państwa przez zintegrowane w dążeniu do lepszego jutra społeczeństwo …

Dajcie znać , pójdziemy razem po głowy kappo aby wyzwolić Polski Obóz Śmierci z rąk okultyzmu i syjonizmu…

Nie działajcie w sposób irracjonalalny i chaotyczny, bowiem słowo ma siłę tylko przez ułamek chwili kiedy wymawiacie je jak zaklęcie, a potem musicie spełnić czar działaniem, które zmienia słowo w czyn.

Niech to słowo będzie metaforycznym kamienem filozoficznym, kamieniem węgielnym położonym pod nową ideą Państwa Polskiego wolnego od globalizacji, zależności gospodarczo energetycznej i zbrodniczej idei JudeoPolonii ,która zagościła w głowach syjonistów, gotowych na zniszczenie narodu Polskiego ,który stoi na straży wolności starożytnej „starej Europy” opartej na suwerenności wolnych państw i mądrości zamieszkujących je narodów …

Upadek Europy jest bliski , nadzieja leży w transformacji (syntezie po zetknięciu tezy i antytezy) ,którą my musimy lepiej wykorzystać niż nasz wróg zakorzeniony w szeregach naszego państwa i rządu…

Dajcie szansę Lidze Świata i nowemu wymiarowi władzy skupionej w rękach narodu …

Mektub

Wojciech Dydymus Dydymski