Posts Tagged ‘nauka’

Opisowy program zmian edukacyjnych w Polsce.

Szkoła nie chce i nie potrafi dostrzec potencjału ucznia zmieniając go w bezradną maszynę uzależnioną od systemu i zapotrzebowania na jego dyplom…

Zaczynając prezentować wam swój program nie mamy zamiaru wyłożyć na stół jednej lub tysiąca stron bezwartościowych obietnic i paragrafów …

Zamierzamy w sposób prosty i logiczny wyłożyć wam co możemy zaoferować: Polsce, obywatelowi ,emerytowi, młodzieży czy kreatywnemu przedsiębiorcy …

Nie zamierzamy tworzyć litery prawa ubarwiając ją prawniczym bełkotem … Prawo jest po to, aby służyło każdemu człowiekowi i było zrozumiane przez każdego obywatela niezależnie od jego pochodznia, wykształcenia i wychowania …

Najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka oprócz miłość jest edukacja oparta na logice i pragneniu pogłębiania wiedzy poprzez samo doskonalenie …

Szkoła nie może być ośrodkiem strachu , patologi , siedliskiem kłamstw i uwstecznienia … Szkoła ma być kuźnią talentów, która w płynny, inteligentny sposób naprowadzi i nakieruje młodego człowieka do właściwej drogi życiowej poprzez poznanie jego pragnień ,marzeń i zdolności …

Nie można z ucznia uczynić patologicznego kłamcy , bezstresowo wychowywanego mamisynka, któremu zdaje się, że wszystko można osiągnąć poprzez ignorację, pieniądze, zastraszenie czy brutalność wobec kolegów, nauczycieli, rodziny i otoczenia …

Co jest powodem tego, iż szkoła stała sie masowym producentem użytecznych idiotów, nieporadnych życiowo istot i zagubionych geniuszy ?

Powodem tym jest deprawacja społeczna, która w każdym kraju zaczyna swą drogę od edukacji i wychowania …

Zdemoralizowany naród przestaje dbać o swoją inteligencję pragnąc nałogów i rozrywek zamiast pracy i nauki …

Drugim czynnikiem jest wyelimiowanie z życia społecznego prawdziwych autorytetów, mistrzów i zastąpienie ich czarną elitą gwiazd i deprawatorów życia publicznego …

Ten właśnie powód łączy się bezpośrednio z trzecim powodem jakim są media i ich wpływ na młodego człowieka : agresja , negatywne wzorce i autorytety namawiające swym zachowaniem do patologi i nałogów doprowadziły w ciągu kilku lat umysł młodego człowieka do całkowitej dewastacji, wzmocnionej złą edukacją , relacjami w grupie rówieśniczej, rodzinnej oraz żywnością GMO …

Czy można ten proces odwrócić ?
Tak, jednak będzie to proces niezwykle trudny i mozolny bazujący na podłożu psychologicznym i edukacyjnym – wymagający udziału szkoły ,rodziców i całego społeczeństwa …

Powrót do pewnych wartości spotka się z oporem zdeprawowanej młodzieży, której należy wskazać w jaki sposób jej spostrzeganie rzeczywistości zostało zmienione i zmanipulowane…

Edukacja musi całkowicie odmienić swoją twarz , cele i sposoby działania …

Co zamierzamy zrobić .

System edukacyjny w Polsce powinien jasno określać jak ważny jest proces nauczania dziecka wspierany radami rodziców i samego dziecka …

Tak naprawdę dziecko jest najistotniejszym elementem edukacji i przyszłości narodu.

Nie można więc pozwolić sobie na błędy edukacyjne, które uczynią z dziecka strachliwe, nieszczęśiliwe i nieporadne „coś” co ma być użyteczne tylko dla państwa jako forma niewolniczej egzystencji …

Edukacja ma wskazywać jak kreować swoją świadomość, wartość … tak aby człowiek współtworzył państwo za sprawą swojej wiedzy, umiejętności, inteligencji i kreatywności.

Drugim nie mniej ważnym elementem edukacji jest rodzic, który od urodzenia spostrzega w dziecku potencjał twórczy podążający w kierunku jakim zechce samo dziecko …

Oczywiście rodzic powinien stymulować zainteresowania dziecka (nie kreować je- ponieważ jest to utopijna droga do szczęścia rodziców kosztem dziecka) zwracając uwagę na jego wybór, emocje i podejście do wybranych dziedzin nauki czy sztuki …

Trzecim elementem jest nauczyciel, który powinien stać się mistrzem i mentorem młodego człowieka, który odpowiada na jego pytania, dociekania i zainteresowania …

Mistrz powinien być osobą, której autorytet i umiejętność konwersacji, logicznego myślenia stały się sensem życia… tak aby uczeń mógł szanować nauczyciela i dążyć w kierunku, który pozwoli mu osiągnąć poziom mistrza a nawet przewyższyć go w umiejętnościach …

Celem nauki ma być wiedza budowana w oparciu o kreatywne marzenia i logiczne poczynania wsparte realnym działaniem dążącym w kierunku spełnienia powyższych życiowych marzeń …

Chcemy aby szkoła była kontynuacją domu w którym uczeń i mistrz poczują wzajemną potrzebę nauczania i nauki …

Szkoła ma edukować poprzez logiczne pytania i odpowiedzi… Nauka ma być naturalnym procesem dostosowanym do potrzeb ucznia …

Chcemy aby żłobki przestały istnieć, aby rodzina na powrót stała się rodziną, aby na nowo wzrosło znaczenie rodziny wielopokoleniowej w ,której dziadkowie stają się nie tylko kreatywnym elementem współegzystencji ale rownież źródłem wiedzy i nauki …

Przedszkole – podstawówka – szkoła zawodowa – studia

Jasno i klarownie, bez określenia wieku rozpoczęcia edukacji i bez przymusowej edukacji państwowej …

Stawiamy na inteligencję nie na wykształcenie , stawianiu na wiedzę a nie na dyplomy … Kreujemy nowe pokolenia tak aby były dumne, że są ludźmi i obywatelami Polski ,mogącymi dążyć do swoich pozytywnych marzeń i pragnień …

Chcemy aby język Polski i historia stanowiły podstawę każdego programu edukacyjnego … Pozostałe przedmioty na poziomie podstawowy i rozszerzonym w zależności od predyspozycji dziecka, jego chęci, pragnień i możliwości …

Chcemy aby dziecko częściej myślało, niż przyswajało na pamięć wiele bezsensownych materiałów nie wpływających na inteligencję i wiedzę …

Szkoły zawodowe zastąpią technika i licea, ucząc ucznia indywidualnie dowolnego wartościowego zawodu w, którym widzi on swoją przyszłość …

Szkoła zawodowa (5lat nauka i praktyka) zakończona zostanie egzaminem zawodowym .

(przed studiami każdy powinien posiadać wartościowy zawód mogący w każdej chwili stać sie głównym źródłem utrzymania człowieka)

Najważniejszą dla nas rzeczą jest likwidacja fikcji jaką była i jest matura stająca na drodze młodych ludzi w drodze ku studiom …

Jeden egzamin nie może decydować o wiedzy, inteligencji i umiejętnościach ucznia … Ponieważ krzywdzi to osoby o mniejszej odporności psychicznej oraz osoby nakierowane na konkretny przedmiot edukacji … Egzamin maturalny stał się polem minowym eliminującym niekiedy najzdolniejsze i kreatywne jednostki …

Naród nie potrzebuje miliona bezproduktywnych urzędników ale miliona nowych nauczycieli, mistrzów i autorytetów dla młodzieży …

Inwestujmy w rozwój, naukę, moralność i edukację. Tony dokumentów i bezwartościowych pieniędzy nie polepszą rynku pracy, nie zwiększą dochodu narodowego, nie zmniejszą inflacji i siły intelektualnej państwa…

Skończmy z kłamstwami, uwstecznieniem intelektualnym, zastojem duchowym i gospodarczym …
Szybka reforma edukacji jest kluczowym elementem lepszego jutra …

Rozwój Ligii związany jest bezpośrednio z rozwojem ludzkiej świadomości, który wskazuje człowiekowi wszystkie rozwiązania na płaszczyznie wolności duchowej – wewnętrznej wolnej od nałogów i popędów …

Zdrowy naród to moralny naród w, którym edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wolnego, etycznego światopoglądu odpornego na manipulacje polityczno – religijno – medialne …

1.Rodzina głównym elementem tworzącym zainteresowania dziecka.

2. Wielopokoleniowa rodzina alternatywą dla żłobków (proponujemy aby dzisiejsze (niestety) umieralnie nazywane domami złotej jesieni pomogły w wychowaniu dzieci osób trzecich dając dzieciom i sobie radość, nadzieje i nowe życie. Rodzice w zamian wspomagałyby lub adoptowały starsze osoby … tak aby te straszne miejsca mogły zmienić swoje oblicze lub przestać istnieć …

3. Roczne przedszkole zintegrowane ze szkoła (łatwość przejścia i aklimatyzacji dziecka)

4. 8 letnia szkoła podstawowa nastawiona na program indywidualny dostosowany do potrzeb i umeiejętności ucznia … Alternatywna nauka w domu …

5. 5 letnia szkoła zawodowa dostosowana do wymogów ucznia, oparta w głównej mierze na praktykach zawodowych.

6. Studia 5 lub 6 lat w czase ,których od pierwszego roku każdy student łączyć się będzie z mistrzem od zajęć indwidialnych oraz mistrzem zawodowym (w okresie przed emerytalnym) dzięki czemu na stanowisku pracy w firmie nastąpi naturalna wymiana pokoleniowa służąca firmie i państwu …

Nauczyciele :

1. Pensja (nauczyciel, mistrz)
Każda rodzina posyłająca dziecko do szkoły będzie dostawała tzw : bonus podatkowy zmniejszający podatki o 10-15 % pieniądze te zostaną w pierwszym wariancie przekazane jako wynagrodzenie dla nauczyciela lub zostaną przeznaczone na indywidualna naukę ucznia w warunkach domowych.

2. Finansowanie szkół – poprzez zmniejszenie podatku dla rodziców pieniądze odprowadzane będą na konto szkoły i umiejszane o pensję nauczyciela tworząc samonapędzającą się maszynę …

3. Program nauczania budowany na zasadach logicznego przyswajania wiedzy … Przedmioty obowiązkowe: Historia, język ojczysty , etyka , podstawy matematyki , biologi, fizyki oraz chemi . Zajęcia kształtujące: plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne …

4. Program indywidualny zależny od zainteresowań ucznia

5. Tygodniowy czas nauki nie może przekroczyć 30 godzin tygodniowo …
O ile uczeń sam nie dąży do samodoskonalenia swoich umiejętności i pasji…

(skrót)

Wojciech Dydymus Dydymski

copyright by Liga Świata ‚ 2008r
Kopiowanie w całości lub w fragmentach tylko z podaniem źródła i nazwy twórcy.

Użyteczny idiota wierzy w kult nauki i edukacji traktując naukę jako wyrocznie i nie omylne, nie podważalne źródło informacji …

Człowieka prowadzi się po sznurku (a może raczej na sznurku) od punktu a w kierunku punktu b, wprowadzając w jego tok myślenia pseudo logiczne wytłumaczenia, które należy przyjąć jak religie na wiarę …

Nie można prowadzić alternatywnego toku myślenia, odrębnej analizy dowodowej lub obalić nauki jako usystematyzowanego choć nie przemyślanego do końca kłamstwa nie podpartego szczegółowym badaniem logiczno – dowodowym…

Tak towrzy się socjologię, psychologię ,fizykę i inne nauki z pogranicza okultyzmu i rozważań akademicki …

Czytaj, zapamiętuj… ale nie podważaj i nie neguj !

Człowiek, który pozwoli się poprowadzić tą drogą nie zadaje pytań, wierzy bez słowa sprzeciwu w zawarte w nauce i książkach treści stosując się do wytycznych ,schematów i ustalonych reguł, nawet jeśli są one błędne, złe i nielogiczne oraz pozbawione uczuć ,emocji, moralności i etyki …

Jednak wystarczy jedna iskra świadomości, własna teoria, sen… aby wyodrębnić w chaosie myśl, tą jedną właściwą – niebezpieczną , na pozór niezwykle groźną myśl – ponieważ będzie ona w opozycji do obowiązującej wiedzy,nauki i schematów …

I tutaj dopiero człowiek zdaje sobie sprawę z barier systemu, religi i nauki, a także z własnej niemocy, ponieważ w jednej chwili z przyjaciela staje się wrogiem nauki ,systemu i wiary …

W jednej chwili przełamuje tabu i twardą barierę zakazu, stając się persona non grata, buntownikiem i wrogiem, którego należy albo uciszyć, przekupić lub zepchnąć w niebyt ludzkiej, zawodowej i finansowej egzystencji …

(Jeśli nie jesteś jeszcze na tym etapie nie zrozumesz o czym mówię , lub boisz się nawet o tym pomyśleć, broniąc swojej nauki, pracy lub wyznania …

Zadaj sobie jednak jedno jedyne pytanie: czy kiedyś zastanowiłem się głębiej nad wpojoną wiedzą, nauką , czy analizowałem słowo po słowie książki i wykłady …

Czy starałeś się przeprowadzić całkowicie odwrócony proces myślowy, logiczny wywód na bazie zdobytych doświadczeń lub na podstawie autorskich rozwiązań niezgodnych z dogmatami zawartymi w nauce i literaturze branżowej !?)

W jednej chwili przebudzony geniusz – pasjonat przekonuje się czym jest prawda, czym jest łamanie fałszywych teorii i kłamliwych schematów literatury i nauki, oraz jak wygląda walka z pseudo autorytetami broniącymi swoich sztywnch, kłamliwych dogamtów bazujących na zaporach dla wolnych, niepochamowanych głodnych prawdy – umysłów …

Przyjmujesz kłamstwo jako niepodważalny fakt, albo nigdy nie zostaniesz: lekarzem, pschologiem prawnikiem …

Jakie to wygodne- nie podważaj sztywnych reguł, bowiem zaszkodzisz ich twórcom i kontrolerom…
(a tym samym i sobie samemu)
Jeśli jednak myślisz, jesteś zbyt inteligentny aby wierzyć w chamskie wciskanie kłamstw i zaczynasz zadawać pytania i tworzyć na ich podstawie własne przemyślenia i teorrie – stajesz się bardzo niewygodnym , głupim pasożytem, który napewno nieskończy nauki lub niedostanie adekwatnej do swego wykształcenia pracy !!!

Obrońca systemu staje się w jednej chwili jego najgroźniejszym wrogiem i ośmieszoną przez system ofiarą …

Wielokrotnie widziałem zaślepionych swą rolą polityków, naukowców, księży, lekarzy, socjologów ,terapeutów (szczególne tych młodych ,którym wydaje się, że odgrywają istotną rolę w systemie:-) , potem z biegiem czasu rozumiejąc co się tak naprawdę stało -robią coś od tak- bez wiary- do końca życia- aby z czegoś żyć …) czy zwykłych pracowników, którzy bronili swojego wykształcenia i miejsca pracy nawet jeśli czuli ,że w schemacie własnego zachowania jest coś nie logicznego (niepokojącego) …

Jak bowiem można podważyć istotę własnej pracy !? Własnego wykształcenia i celu jakim się kierujemy zdobywając powyższą pracę i wykształcenie ?!

System doskonale o tym wie, utrzymując „wartość” nauki, edukacji i opartej na nich (pseudo wartościach) pracy… nie będącej procesem twórczym czy kreatywnym …

Większość dzisiejszej „pracy” to proces pasożytniczy bazujący na wyzysku człowieka przez człowieka , wyzysku kreacji przez administrację.

W ten sposób człowiek staje się niewolnikiem systemu zamykając się w klatce, którą sam sobie wykuł …

I tak człowiek pada ofiarą wykreowanego wyścigu szczurów, którego nie można wygrać ponieważ jest on całkowicie kontrolowany i polega na przyznawaniu szczurowi nagród za posłuszeństwo, milczenie i nie podważenia systemu – pseudo wartości – opartego na kontroli ,zależności i posłuszeństwie …

Wydaje ci się, że jesteś kimś?, że osiągnełeś w życiu sam szczyt systemowej drabiny … ?!

I masz racje wydaje się tobie, tylko wydaje !!! Ponieważ nie masz szans na określenie samego siebie na podstawie prawdziwych myśli i odczuć …

Masz szanse istneć tylko w określonym wycinku usystematyzowanej struktury kreując swoje ja na podstwie sformalizowanych zachowań i określeń …

Nie ma tutaj mejsca na ja myślę , uważam …czy ja tworze i kreuje …

Jest miejsce: na ja sie uczę i robię co mi każą !!! Pasożytuje na twórcach, manipuluje psychiką przebudzonych, podkładem nogi biednym i zagubionym- czyli pracuję w banku , administracji , leczę ciało i psychikę (leczę czy piętnuje?!)…

Obudź się !!!
Nie ma teorii spiskowych ,są tylko tacy, którzy chcieliby aby takowe istniały …
I w głębi duszy wiesz, że tak jest nawet jeśli w tej chwili bronisz swojej nauki ,pracy i skrzywionych poglądów !!!

Wojciech Dydymus Dydymski

P.s wkurzam Ciebie?, nie rozumiesz mnie? , burzę Twój tok myślenia?, sens pracy i nauki ?, niepokoje? masz dwa wyjścia zastanowić się głębiej nad problemem, albo odejść i nie prowokować mnie do dyskusji do, której nie jesteś jeszcze przygotowany …

Jedno jest pewne, niezależnie od tego czy mnie nienawidzisz czy rozumiesz zaczniesz myśleć aby walczyć ze mną – lub dla mnie … W jednym i drugim przypadku będziesz szukał informacji ,które zasieją kolejne ziarno !!!

Nadal myślisz ,że zaprzeczam samemu sobie ? Że kreuje sprzeczne wartości?, to nadal tak myśl, bowiem jeszcze nie do końca rozumiesz moje wywody …
Ale idź dalej … układanka i jej sens nie zawsze są widoczne z bliska !

20120514-231840.jpg